Plans docents

1r Curs (2023-24)
CodiNomCrèdits teòricsCrèdits pràcticsSemestreTipus
4001Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport6.00-1rBàsica
4002Psicologia de l'activitat física i l'esport 4.002.001rBàsica
4003Manifestacions bàsiques de la motricitat4.002.001rObligatòria
4087Esports 1: esports de base (atletisme, natació i activitats acrobàtiques)-6.001rObligatòria
4088Esports 1: esports col·lectius (bàsquetbol, futbol, voleibol)-6.001rObligatòria
4006Fisiologia de l'exercici I4.002.002nBàsica
4007Pedagogia i principis didàctics de l'AF i l'esport4.002.002nBàsica
4010Expressió corporal i dansa2.004.002nObligatòria
4089Esports 1: esports individuals i d'adversari (esgrima, esports de raqueta, gimnàstica rítmica)-6.002nObligatòria
4090Esports 1: esports de contacte (handbol, judo i rugby)-6.002nObligatòria
2n Curs (2023-24)
CodiNomCrèdits teòricsCrèdits pràcticsSemestreTipus
4011Fisiologia de l'exercici II4.002.003rBàsica
4012Teoria de l'entrenament I4.002.003rObligatòria
4013Aprenentatge i desenvolupament motor4.002.003rBàsica
4015Estadística i metodologia de la investigació aplicada a l'AF i l'esport4.002.003rBàsica
4031Nutrició i dietètica: valoració de la composició corporal4.002.003rObligatòria
4016Biomecànica de l'activitat física i l'esport4.002.004tBàsica
4017Sociologia i història de l'activitat física i l'esport4.002.004tBàsica
4019Activitats en el medi natural-6.004tObligatòria
4020Programació de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport4.002.004tBàsica
4083Esports 2--4tObligatòria
408301Natació 2-6.004tObligatòria
408302Atletisme 2-6.004tObligatòria
408303Judo 2-6.004tObligatòria
408304Esgrima 2-6.004tObligatòria
408305Gimnàstica artística 2-6.004tObligatòria
408307Basquetbol 2-6.004tObligatòria
408308Futbol 2-6.004tObligatòria
408309Voleibol 2-6.004tObligatòria
408310Handbol 2-6.004tObligatòria
408311Rugby 2-6.004tObligatòria
408312Raqueta 2-6.004tObligatòria
3r Curs (2023-24)
CodiNomCrèdits teòricsCrèdits pràcticsSemestreTipus
4009Teoria i pràctica del joc motor2.004.00Obligatòria
4024Principis i bases de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport adaptat4.002.00Obligatòria
4025Legislació i organització de l'esport4.002.00Obligatòria
4026Cinesiologia i tecnologia de l'exercici físic2.004.00Obligatòria
4084Esports 3--Obligatòria
408401Natació 3-6.00Obligatòria
408402Atletisme 3-6.00Obligatòria
408403Judo 31.504.50Obligatòria
408404Esgrima 31.504.50Obligatòria
408405Gimnàstica artística 32.004.00Obligatòria
408407Basquetbol 3-6.00Obligatòria
408408Futbol 32.004.00Obligatòria
408409Voleibol 3-6.00Obligatòria
408410Handbol 32.004.00Obligatòria
408411Rugby 32.004.00Obligatòria
408412Esquí2.004.00Obligatòria
408413Snowboard2.004.00Obligatòria
408414Vela2.004.00Obligatòria
4021Primers auxilis i patologies de l'activitat física i l'esport4.002.00Obligatòria
4027Teoria de l'entrenament II4.002.00Obligatòria
4028Esports emergents (lliscament, bicicleta i implement)4.002.00Obligatòria
4029Promoció i prescripció de l'exercici físic per a la salut4.002.00Obligatòria
4030Gestió de l'esport4.002.00Obligatòria
4t Curs (2023-24)
CodiNomCrèdits teòricsCrèdits pràcticsSemestreTipus
408501Natació 4 -6.002nOptativa
408513Tenis 4-6.002nOptativa
4032Teoria de l'entrenament III4.002.00Obligatòria
4034Intervenció i avaluació de l'ensenyament de l'activitat física i l'esport4.002.00Obligatòria
4035Lleure i esport4.002.00Obligatòria
4051Tendències del condicionament físic1.002.00Optativa
4052Tecnologia per a l'exercici físic i la salut1.002.00Optativa
4053Anàlisi dels esports4.002.00Optativa
4057Biomecànica de l'activitat física i l'esport II2.004.00Optativa
4061Disseny de projectes educatius i tecnologies aplicades2.004.00Optativa
4063Estratègies de la resolució de conflictes i de l'educació en valors1.002.00Optativa
4066Finances bàsiques aplicades a l'esport3.00-Optativa
4067Màrqueting esportiu3.00-Optativa
4068Gestió d'instal·lacions esportives3.00-Optativa
4069Gestió d'esdeveniments esportius3.00-Optativa
4074Esport i turisme6.00-Optativa
4077Direcció d'entitats de lleure i turisme3.00-Optativa
Esports 4--Optativa
4039Reeducació funcional esportiva2.004.00Optativa
4040Pràcticum-6.00Pràctiques Externes
4041Treball final de grau6.00-Obligatòria
4054Teoria de l'entrenament IV4.002.00Optativa
4055Teoria de l'entrenament V4.002.00Optativa
4058Integració disciplinar de l'activitat física i l'esport2.001.00Optativa
4059Educació per a la salut2.001.00Optativa
4060Pràctiques de consciència corporal i activitats amb suport musical1.002.00Optativa
4062Accions pel canvi sociocultural: multiculturalitat i gènere4.002.00Optativa
4064Creació i lideratge d'equips2.001.00Optativa
4065Recursos didàctics en educació física i esport adaptat2.004.00Optativa
4070Lleure i entorn social3.00-Optativa
4071Anàlisi de sistemes esportius3.00-Optativa
4072Habilitats per a la gestió3.00-Optativa
4073Emprenedoria6.00-Optativa
4075Activitats en el medi natural 3-6.00Optativa
4076Activitats en el medi natural 4-3.00Optativa
408502Atletisme 4-6.00Optativa
408503Judo 42.004.00Optativa
408504Esgrima 41.504.50Optativa
408505Gimnàstica artística 43.003.00Optativa
408507Basquetbol 4-6.00Optativa
408508Futbol 4-6.00Optativa
408509Voleibol 4-6.00Optativa
408510Handbol 42.004.00Optativa
408511Rugby 4-6.00Optativa
408512Triatló3.003.00Optativa